آب‌های سیاه نوا

معرفی کتاب

کتاب «آب‌های سیاه نوا» به ترجمۀ فرید قدمی، گزیده‌ای از اشعار اوسیپ ماندلشتام است. این شاعر بزرگ که در پانزده سالگی اولین شعرش را منتشر کرد. افکار انقلابی در همین سال‌ها در او شدت گرفته بود.

علی‌رغم ابتلا به بیماری روانی شدید، وی کار سرودن اشعار و ترجمۀ آثار ادبی نویسندگان برجستۀ جهان را ادامه داد. هرچند که فقر مالی و وضعیت نامساعد جسمی و روانی او را در تبعیدگاه آزار می‌داد.

برشی از متن: انقلاب سوسیالیستی در فوریه ۱۹۱۷ پیروز می‌شود، اما کابوس تزار هنوز از خاطره روسیه زدوده نشده که بولشویک‌ها به رهبری لنین، در اکتبر همان سال ماشین آدم کشی‌شان را روشن می‌کنند. بسیاری از منشویک‌ها، آنارشیست‌ها و روشنفکران منتقد بولشویسم اعدام، زندانی یا تبعید می‌شوند. فیلم زیبای «رهایی» با سکانسی باهنرنمایی عوام فریبانه لنین تمام می‌شود و «خورشید سیاه» آنگونه که یک سال پیش ماندلشتام در شعر ای نوشته بود، بر آسمان روسیه می‌درخشد. در نخستین سال‌های انقلاب ماندلشتام، الهی مرگ را می‌بیند که بر تخت ملک هزار نشسته است و حکم می‌راند. در روشنای پتروپولیس از ما چه می‌‎ماند، جز استخوان‌مان بر جا؟ پتروپولیس، این‌جا که خوش نشسته‌ جای تزارینا الهۀ مرگ، پروسه‌ پینا!

کتاب‌های مرتبط