اخلاق روزنامه‌نگاری

معرفی کتاب

در کتاب «اخلاق روزنامه‌نگاری» بحث بر سر رفتارهای خاص و واکنش‌های ناگزیر در محیط حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. کارن سندرز نویسنده کتاب کوشیده تا تمامی مبحث‌های مربوط به مسئولیت‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را به بحث بگذارد. او بیشتر به این نکته توجه دارد که برخی سرپیچی‌ها از اصول اخلاقی ناشی از طبع حرفه روزنامه‌نگاری است.
نویسنده ابتدا پیشینه مبحث اخلاق از دیدگاه فیلسوفان نامدار و جنبه‌های اخلاق و پرهیزکاری را توضیح می‌دهد و سپس به بحث‌های جالبی چون ورود خیالبافی در روایت خبری، خبرها و نمایش‌های ساختگی در رسانه‌ها، آزادی و اخلاق، زندگی خصوصی، روزنامه‌نگاری و همدردی با ستمدیدگان، رابطه روزنامه‌نگاران و منابع خبری، استفاده شخصی از خبر و اخلاق در رسانه‌های نو (ماهواره‌ها یا ماهواره‌ها) می‌پردازد.

برشی از کتاب: «کار روزنامه نگاران اغلب آنان را به درون عرصه‌هایی می‌راند که در آن‌ها به طور معمول مشکلات اخلاقی وجود دارد. هر نوع شغلی ممکن است زمینه‌ای برای تشخیص درستی و نادرستی پدید آورد یا نیاورد اما در چند داد و ستد یا حرفه امکان درگیر شدن با مخمصه‌ها فراوان تر است. روزنامه‌نگار باید جنایت‌ها، بلایا، جنگ‌ها و مصیبت‌ها را دنبال کند. او اغلب اوقات با ماجراهایی برخورد دارد و باید آن را دنبال کند که قوی‌دستان ترجیح می‌دهند دنبال نکرده رها شوند. آنان گاهگاه باید این پرسش را درنظر آورند که آیا پرداختن به این ماجرا به عواقب آن می‌ارزد؟ دروغ گفتن یا گمراه کردن برای به دست آوردن اطلاعات در چه صورت درست و قانونی است؟ برای گزارش‌هایی چون جنگ، آنجا که بدن‌های دریدۀ قربانیان و چشم‌های غمزدۀ بازماندگان برجای مانده به چشم خبرنگار می‌آید، مرزی برای آشفتن خاطر مخاطبان وجود دارد؟ خبرنگار جریان دادگاه یک حادثه قتل و تجاوز را تا چه اندازه باید با جزئیات گزارش کنند خط جدا کننده اتهام “اشاعه فساد” و گزارش “دقیق و کامل” را چگونه باید ترسیم کرد؟»

کتاب‌های مرتبط