اندیشه سیاسی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

معرفی کتاب

این کتاب به بررسی اندیشه‌ها و آرای سیاسی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌پردازد که در مسیر پیشرفت کشور در دوران بعد انقلاب، از دست‌اندرکاران اصلی سیاست‌های نظام به حساب می‌‌آید. از آنجا که ایشان در طول سالیان درازی در مسند مسئولیت‌های مهم تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور قرار داشته و نقش ایشان در جریانات مختلف سیاسی تأثیرگذار بود، بحث و فحص در آراء و اندیشه‌های ایشان ضروری به نظر می‌رسد. نویسندۀ این کتاب با توجه به نکات فوق و جستجو در آثار ایشان، از کلیشه‌های رایج و مشهورات دربارۀ اندیشۀ سیاسی و آراء آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عبور کرده و با ترسیم چارچوب اندیشۀ سیاسی وی و بحث در نسبت اندیشه و عملکرد وی با مبانی دینی نظام اسلامی، اثری به دور از اغراض سیاسی و درخور فهم و قضاوت همکان ارائه داده است.

 

برشی از متن: از جمله استدلال‌های هاشمی در جهت تبیین شکاف میان شرع و قوانین این بود که انقلاب وارث یک جامعۀ غیراسلامی است که با استفاده از ده‌ها کتاب قانون هیچ تقیدی هم به اسلام نداشته‌اند، لذا باید این وضع را «اصلاح» کرد. اما هاشمی مسئله را این می‌دانست که اولاً این قوانین «باطل محض» نیستند و «باطل» و «حق» به هم‌آمیخته‌اند، ثانیاً اگر بخواهند یکباره همه چیز را اسلامی کنند شیرازۀ امور می‌پاشد، ثالثاً جامعۀ ایران با زیرساخت‌های مختلفش جامعۀ پیچیده‌ای است که اصلاح آن کار ساده‌ای نیست.

کتاب‌های مرتبط