بنی‌صدر

معرفی کتاب

کتاب «بنی‌صدر» چهارمین جلد از مجموعۀ «با چشم باز» است. در این کتاب شخصیت سیاسی و فعالیت‌های دوران نخست وزیری بنی‌صدر با زبان ساده برای آشنایی جوانان با شخصیت‌های آغاز انقلاب اسلامی نمایانده می‌‎شود.
سیدابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس جمهور ایران بود که با تثبیت قدرت روحانیون و نهادهای انقلابی مخالف بود و در نهایت با رأی مجلس شورای ملی استیضاح و از مقام خود عزل گردید.

برشی از متن: بنی‌صدر سال‌ها قبل از انقلاب اسلامی زمانی که در پاریس دانشجوی اقتصاد بود به رفقایش گفته بود «من اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد.» از سال 1332 و با دیدن حوادث 28 مرداد مطمئن شده بود طرفدار سلطنت نیست، با این حال نمی‌توان او را یک انقلابی مسلمان دانست. در واقع، او در نظریۀ برینتن، جزو دستۀ دوم بود. برینتن، تاریخ شناس آمریکایی، انقلابی‌ها را دو دسته می‌داند؛ دستۀ اول، زجر کشیده‌هایی که از تمام وجودشان برای تغییر نظام ظالمانه مایه گذاشته‌اند و دستۀ دوم، آنهایی که با نظام ظالمانه مخالفند اما برای مخالفتشان بهای چندانی نمی‌پردازند.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد