حرکت در جهنم به نیت بهشت

معرفی کتاب

کتاب «حرکت در جهنم به نیت بهشت» شامل مجموعه گفت‌وگوهایی با افراد مختلف دربارۀ سازمان مجاهدین خلق است. افرادی که با آنها گفت‌وگو انجام شده، از اعضای سابق این سازمان در دورۀ پیش از انقلاب بوده‌ و در جریان‌های سیاسی آن دوره حضوری مؤثر داشته‌اند. برخی از این افراد کسانی هستند که با تغیر ایدئولوژی سازمان در سال 1354، از این سازمان جدا شده و برخی تا سال‌های بعد از آن هم همچنان در سازمان فعال بودند.

مباحث مطرح شده در این گفت‌وگوها شامل ایدئولوژی و تفکر سازمان مجاهدین خلق، اقدامات و فعالیت‌های اعضای این سازمان در وقایع و جریانات انقلاب، نحوه ارتباط و تعامل آنها با سایر گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و شرایط کشور در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی است. در این کتاب ناگفته‌های زیادی از سازمان مجاهدین انقلاب در دهۀ 50 ارائه می‌گردد که خواندنی و قابل تأمل هستند.

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

…من را گرفتند و توی ماشین انداختند. من نشانی پنج‌ تا از بچه‌ها را می‌دانستم و ساعت پنج هم با احمد رضایی قرار داشتم. این اتفاق افتاد و من را دستگیر کردند و به شهربانی و بعد به کمیته بردند. آنجا بازجویی از ما شروع شد. من با مهدی قرار گذاشته بودم که اگر تا ساعت ۹ نیامدم خانه را خالی کند. خانه، همان خانه توی کوچه عرب‌ها بود که هفت هشت‌تا اتاق داشت توی یکی از اتاق‌هایش هم ما بودیم؛ واقعا خانه قمرخانم بود! ساعت پنج مرا دستگیر کردند که تا ساعت ۹ اتفاقی نیفتاد. یک خرده هم من را زدند و یک مقدار چاخان پاخان گفتیم؛ تا ساعت ۱۲ که اینها کتکشان شدید شد و به من می‌گفتند: «توی بیابان که نمی‌خوابیدی، شب‌ها کجا بودی؟» گفتند شاید مهدی به خانه خواهرم رفته باشد. من را برداشتند و به خانه خواهرم بردند…  

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد