دربارۀ گودل

معرفی کتاب

این کتاب به بررسی زندگی و آرای کورت گودل ریاضیدان، منطق‌دان و فیلسوف اتریشی می‌پردازد.

نویسندۀ کتاب «دربارۀ گودل» یاکو هینتیکا، فیلسوف و منطق‌دان بزرگ فنلاندی، تاکنون تألیف بیش از 30 کتاب و 300 مقالۀ معنا شناسی در قرن بیستم را به عهده داشته است. هینتیکا کتاب حاضر را که از مجموعۀ words worth دربارۀ فیلسوفان بزرگ است، در سال 2000 تألیف کرد.

 

 

برشی از کتاب: موضوع این کتاب، کورت گودل تنها یک منطق‌دان بزرگ با ایده‌های فلسفی جذاب نبود. معیاری برای شأن و منزلت گودل این است که مهمترین لحظۀ زندگی او، مهمترین لحظه در تاریخ منطق قرن بیستم و شاید تمام تاریخ منطق است. این لحظه پنجره‌ای به سوی دستاوردهای گودل، پذیرش آن‌ها و اهمیت‌شان می‌گشاید. بنابراین شایسته است که نگاهی بیندازیم به آن‌چه که رخ داد.

کتاب‌های مرتبط