رسانه‌‌های فراگیر، سیاست و دموکراسی

معرفی کتاب

کتاب «رسانه‌‎های فراگیر، سیاست و دموکراسی» نوشتۀ جان استریت کتابی خواندنی است. این کتاب سرشار از مثال‌های جالب برگرفته از کل جهان است. کتاب جان استریت در قرن 21 می‌تواند برای آشنایی با شیوۀ کار سیاست و نقش سیاسی رسانه‌های فراگیر، راهنمایی ارزنده و خواندنی باشد.
مباحث کتاب به سه بخش تقسیم شده‌اند. بخش اول نحوۀ «ارائه تصویری از سیاست» در رسانه‌ها و مباحثات راجع به اثرگذاری محتوای برنامه‌های رسانه‌ای بر اندیشه و عمل مردم را از نظر می‌گذراند. بخش دوم با عنوان «اقتصاد سیاسی رسانه‌های فراگیر» به منافع نهادهای ذینفع دولتی و خصوصی می‌پردازد. «رسانه‌های فراگیر و دموکراسی» نیز عنوان فصل آخر کتاب است که فرصتی برای تفکر دربارۀ شکل آیندۀ رابطۀ رسانه‌های فراگیر با سیاست در اختیار مخاطب می‌گذارد.

برشی از متن: کتاب جان استریت در این جهان پر از تضادهای سیاسی جهانی که سیمای حقیقی آن با ترفندها و زد و بندهای سیاسی و شگردهای رسانه‌ای تار و ناواضح گردیده است، راهنمایی روشنگر و غالباً سرگرم کننده است. امروز احزاب و سیاستمداران در تلاش برای ساختن سیمای مطلوب از خود، به استخدام خبرگان پخش آگهی، کارشناسان نظرسنجی و بازاریابی و تهیه‌کنندگان فیلم‌های کوتاه مؤثر در ترویج سیما و اهداف و آرمان‌های سیاسی خود روی آورده‌اند. آنها برای دستیابی به فرصت‌های عکس‌گیری با مشاهیر آدم موسیقی پاپ و ستارگان فیلمهای هالیوودی و شرکت در گفتگوهای دوستانه در خانواده‌ها، راه‌های دوری را می‌پیمایند. سیاست سنتی شرکت در همایش‌های بزرگ و بحث درباره اسناد سیاسی بلند و سیاست‌های مفصل، امروزه دیگر جای خود را به شرکت در برنامه‌های ضبط تلویزیونی و عزم به باقی ماندن در اذهان از این راه‌ها داده‌اند. پوشش خبری سیاست به نظر می‌آید.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد