رسانه‌ها و نوگرایی

معرفی کتاب

کتاب «رسانه‌ها و نوگرایی» ششمین جلد از مجموعه «ارتباطات» است که به قلم جان بروکشایر تامپسون تألیف شده است. «رسانه‌ها و نوگرایی» کتابی ارزشمند برای علاقه‌مندان به مقولۀ ارتباطات و جامعه‌‌شناسی و همچنین دانشجویان نظریۀ اجتماعی و سیاسی، جامعه‌شناسی، فرهنگ و مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای محسوب می‎شود.
کتاب حاضر در 8 فصل به ارتباطات و بافت اجتماعی، رسانه‌ها و توسعۀ جوامع معاصر، پیدایی تعامل رسانه‌ای شده، دگرگونی در نحوۀ دیده شدن، جهانی‌سازی ارتباطات، تحکیم دوبارۀ سنت، خود و تجریه در دنیایی رسانه‌ای شده و اختراع دوبارۀ همگانیت می‌پردازد.
در این کتاب با تجزیه و تحلیل بعضی از ویژگی‌های ارتباطات رسانه‌ای شده، شرایط تغییر و دگرگونی مورد بررسی قرار می‌گیرد همچنین بعضی از اشکال کنش از راه دور را که استفاده از رسانه‌های ارتباطی باعث ایجاد آنها شده، بررسی می‌شود.

در انبار موجود نمی باشد

برشی از متن: رسانه‌های ارتباطی در تشکیل جوامع امروزی چه نقشی ایفا کرده‌اند؟ چگونه باید تصویر اجتماعی شکل‌های جدید ارتباطات و انتشار اطلاعات را از اختراع ماشین چاپ در اروپای قرن پانزدهم تا توسعه شبکه‌های جهانی ارتباطات، درک کنیم؟ تامپسون در این اثر ارزشمند با ارائه یک نظریه اجتماعی متمایز درباره رسانه‌های ارتباطی و تأثیر آنها، به بررسی این مسائل و مسائل دیگر می‌پردازد. وی معتقد است که ایجاد و پیشرفت رسانه‌های ارتباطی ترکیب و ساختمان زمانی و مکانی زندگی اجتماعی را دگرگون کرده است و اشکال جدید تعامل را به وجود می‌آورد که دیگر ارتباطی با سهیم بودن در یک مکان مشترک ندارد. پیامدهای این دگرگونه فراگیر و گسترده است و بر بسیاری از جنبه‌های زندگی، از خصوصی‌ترین تجارب شخصی و شکل‌گیری شخصیت تا ماهیت متغیر و در معرض دید بودن در گستره اجتماعی، تأثیر می‌گذارد.

کتاب‌های مرتبط