روزنامه‌نگاری حرفه‌ای

معرفی کتاب

این کتاب در پانزده فصل، انواع آموزه‌های لازم برای خبرنگاران را با دادن نمونه‌ها و معرفی اشخاص و منابع مفید، پیش روی خواننده گذاشته است. بحث در مهارت‌های پایۀ سه گانه یعنی خبر، مصاحبه و گزارش، نیز کارهای غیرمیدانی مثل یادداشت و مقاله و نقد ادبی، از ویژگی‌های مفید این کتاب است.

«روزنامه‌نگاری حرفه‌ای» برای کسانی که هر روز با کار تهیه و پالایش و پیرایش مهارت‌های روزنامه‌نگاری درگیر می‌شوند و دنبال روشی جدید برای بازبینی و اصلاح سبک کارشان هستند، کتابی آموزنده محسوب می‌شود.

 

برشی از کتاب: مباحثی چون روزنامه نگاری روسی، بلژیکی، بلغاری، فرانسویف نیجریه‌ای، انگلیسی، آلمانی، تایلندی، برمه‌ای، فنلاندی، ایسلندی، عربستانی یا لیتوانیایی وجود ندارد. فقط دو نوع واقعیت دارد؛ روزنامه نگاری خوب و روزنامه‌نگاری بد! تقسیم حرفه‌ای روزنامه‌نگاری به روزنامه‌نگاری لیبرال، روزنامه‌نگاری جمهوری‌خواه یا روزنامه‌نگاری ملی‌گرا، اصلاح طلب، جامعه‌گرا، جدایی‌خواه، طرفدار حکومت، فدرال، الحادی، طرفدار حقوق زنان یا مادی گرا کار درستی نیست. گرایش به چنین تمایل‌هایی که عده‌ای پدید آورنده و گروهی مخاطب را مشغول می‌کند پیش از آن که مربوط به حرفه روزنامه‌نگاری باشد تبلیغ سیاسی است. روزنامه نگاری بد یا خوب در درون مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌ماند و ممکن است به هر زبانی باشد. برای روزنامه‌نگار آمریکایی که صادقانه موضوعی را پیگیری می‌کند مانع دست و پاگیری به نام رعایت بی‌طرفی وجود دارد.

کتاب‌های مرتبط