زرسالاری

معرفی کتاب

زرسالاری و اشرافیت در دنیای معاصر ساختاری دودمانی دارد. سروری مستقیم و غیر مستقیم یک اقلیت ثروتمند و بهرمند از نخبه‌گان زرسالار بر جامعه جهانی حقیقتی است که ریشه‌های آن را باید در تاریخ جست. که این کتاب زوایای پیدا و پنهان آن را آشکار می‌سازد.

در جلد چهارم مجموعه مقالات «سایه‌ها» سعی بر این بوده علاوه بر معرفی اجمالی خاندان‌های زرسالار یهودی و پیوندهای تاریخی آنان، تصویری اجمالی از خوی و خصلت ماده‌پرستانه این قوم ارائه گردد و تلاش شده ضمن تشریح بنیان‌های شکل‌دهنده تمدن جدید غرب، خواننده فرهیخته را با واقعیت‌های جهان معاصر آشناتر سازد.

 

برشی از متن: درست در سال‌هایی که کلمه راه غرب را در پیش گرفته بود و واسکودوگاما به دنبال یافتن یک گذرگاه آبی به هند بود، یهودیان در حال مهاجرت از دیگر بخش‌های شبه جزیره پیرنی در جنوب غرب اروپا و در مرز بین اسپانیا و فرانسه بودند. گرچه در منابع رسمی این طور وانمود شده که یهودیان را از این مناطق اخراج کرده‌اند ولی برخورد شواهد و مدارک بیانگر چیز دیگری است! چه تصادف شگرفی است همزمانی این دو رویداد که هر دو یک اندازه اهمیت دارند، یکی کشف قاره‌های جدید و دیگری عظیم‌ترین تلاش‌ها برای پراکندن مردم یهود!

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد