ستاره‌های سوخته

معرفی کتاب

کتاب «ستاره‌های سوخته» روزنوشت‌های یکی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از حضورش در صحنه‌های مختلف جنگ هشت ساله است. گلعلی بابایی، رزمندۀ دیروز گردان مالک و نویسندۀ صاحب‌سبک ادبیات دفاع مقدس که در بسیاری از عملیات‌های لشکر 27 محمد رسول‌الله (ص) حضور داشته، علاوه بر تصویر شرایط سخت حاکم بر صحنه‌های نبرد، به بیان حالات و دغدغه‌های خود و هم‌رزمانش در این روزنوشت‌ها پرداخته است. محتوای این دست‌نوشت‌ها به‌عنوان سندی دست‌اول و معتبر، حتماً بخشی از روایت کارنامۀ عملیاتی گردان مالک نیز به حساب می‌آید. این روزنوشت‌ها به اهتمام حسین بهزاد، پژوهشگر و نویسندۀ صاحب‌سبک حوزۀ تاریخ‌نگاری دفاع مقدس و همکار آقای بابایی در تاریخ‌نگاری نبردهای لشکر 27، تنظیم و آمادۀ چاپ شده است.

برشی از متن: رنگ صورتش مثل گچ سفید شده بود. من هم دلشوره داشتم و التهاب، امانم نمی‌داد تا چیزی بگویم. عباس مثل باد می‌دوید. با آن جثۀ کوچک و لاغر، چنان می‌دوید که شاید هیچ دوندۀ ماراتونی نمی‌توانست به گرد پایش برسد. از معبر، وارد میدان مین که شدیم، چشم‌مان به بدن‌های زخم‌خورده و بی‌حرکت صیاد و ترکیان افتاد. عباس خشکش زده بود. دهانش کف‌آلود بود و روی لب‌هایش ماسیده بود. رنگ رخساره‌اش، زرد زرد شده بود. مات و مبهوت، داشت نگاه‌شان می‌کرد. از دیدن نگاه رمیده‌اش وحشت کردم. بغضم گرفته بود. کاری نمی‌شد کرد، جنگ بود دیگر.    

کتاب‌های مرتبط