سرمایه‌داری سرخ

معرفی کتاب

کتاب حاضر به تاریخ نظام مالی چین می‌پردازد. این کتاب در 8 فصل اقتصاد چین را بررسی می‌کند. کتاب «سرمایه‌داری سرخ» به دنبال تبیین است که چگونه حزب کمونیست چین، اقتصاد این کشور را اداره می‌کند.

بر این اساس، این کتاب پس از شرح مختصری پیرامون گذشته سیاست اصلاحات و آزادسازی، ساختار نظام بانکی چین را مورد تحلیل قرارداده و بازار اوراق قرضه انحصاری چین را از منظر اقتصادی و تاریخی ارزیابی کرده است. تأمین مالی غرب، اصلاحات شرکت های دولتی و بازارهای اوراق قرضه چین و …، از دیگر مباحث مطرح در کتاب است.

 

برشی از متن: در سال ۲۰۰۸ میلادی چین بیشترین رشد جشنواره خود را در تمام طول تاریخ تجربه می‌کرد. مردم بحق از ناسیونالیسم به هیجان آمده بودند و از نظر همه بدیهی بود که قرن بیست و یکم از آن چین باشد و دلیل محکم آن هم بحران مالی در سراسر جهان بود. هیچکس حتی یادی از انقلاب فرهنگی میدان تیان‌آنمن یا جهش بزرگ رو به جلو نمی‌کرد! ظاهراً چین در عرض کمتر از ۳۰سال کمونیسم را به دور انداخته بود و الگوی سرمایه‌داری خود را ایجاد کرده بود و بنا به توافق همگان حتی از الگوب بزرگ خویش یعنی ایالات متحده آمریکا، یا «کشور زیبا» پیش گرفته بود. به اطراف که می‌نگریستی شهرهای ساحلی چین غرق در نور تابلوهای نئون بود که برندهای چند ملیتی را تبلیغ می‌کردند، خیابان‌ها پر از خودروهای بیوک و بنز بود. حالا می‌شد جمله‌ای که یکی از اعضای حزب گفته بود را به‌خوبی فهمید: «یک چرت کوتاه مرا به گذشته و قبل از سال ۱۹۴۹ برد.»

کتاب‌های مرتبط