سلمان رشدی

معرفی کتاب

«سلمان رشدی» دهمین جلد از مجموعه کتاب‌های «با چشم باز» است که به زندگی این نویسندۀ بریتانیایی هندی می‌پردازد.
چهارمین اثر سلمان رشدی به نام «آیات شیطانی» اعتراضاتی را در کشورهای اسلامی برانگیخت. پس از آن، فتوای صادره امام خمینی(ره) مبنی بر ضرورت کشتن وی، باعث شد تا سلمان رشدی سالیان درازی به زندگی مخفیانه روی آورد و تنها در مناسبت‌های خاص در انظار ظاهر شود.

برشی از متن: سلمان رشدی یک کتاب نوشت و مشهور شد. به پیامبر توهین کرده بود حکم امام مجبورش کرد مخفی شود. برای دنیا رشدی قبل از آیات شیطانی چندان اهمیت ندارد. او را با کتاب آیات شیطانیش می‌شناسند. اصلا چه فرقی می‌کند کی به دنیا آمده. تاریخ تولدش همان روز نشر کتاب است. روزی که یک مرتد متولد شد. حالا بعد از ۲۰ سال از مخفی‌گاهش آمده بیرون. بیانیه‌های ضد اسلامی می‌دهد علیه مسلمان‌ها، علیه چیزی به اسم «خطر بنیادگرایی» سخنرانی می‌کند و توی مطبوعات آمریکا مطلب می‌نویسد. می‌خواهد بگوید زنده است اما مرده. حکم اجرا بشود یا نه او نمرده است او را امام اعدام کرد با همان حاکم.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد