شیوه‌های داستان‌نویسی (داستان کوتاه)

معرفی کتاب

کتاب حاضر جلد اول از مجموعه کتاب‌های «شیوه‌های داستان‌نویسی» است. این کتاب راهنمایی است که مخاطب را از اولین مرحله، یعنی یافتن موضوع و افتتاحیۀ داستان  تا مرحلۀ پایان همراهی می‌کند و به او راهکارهای عملی می‌آموزد.

این کتاب شامل مقاله‌های مختلفی از نویسندگان مختلف است که هدفشان آشنا کردن مخاطب با فن‌ها و شیوه‌های داستان‌نویسی یا رمان‌نویسی است. کتاب حاضر در 13 فصل به تعریف «داستان کوتاه چیست؟»، «نویسنده داستان کوتاه»، « موضوع داستان»، «واقعیت‌نمایی داستان کوتاه»، «افتتاحیه»، «طرح»، «دیدگاه»، «زمان در داستان»، «شخصیت»، «صحنه‌پردازی»، «توصیف در داستان»، «پیش‌نویس داستان» و «پایان داستان» می‌پردازد.

 

برشی از متن: اکنون می‌توانیم با اطمینان خاطر اعلام کنیم که داستان کوتاه ارزش خاصی یافته است. زیرا این داستان‌ها نه تنها چاپ و منتشر می‌شوند بلکه به صورت مجموعه درمی‌آیند. اما در این میان هنوز نکات مهمی مانند طول داستان کوتاه مانده است. من هر روز بیش از روز گذشته با نویسندگان و خوانندگان سرگردانی مواجه می‌شوم که در مورد طول مناسب داستان کوتاه راهنمایی می‌خواهد. داستان کوتاه چگونه داستانی است؟ داستان بلند چگونه داستانی است؟ چه وقت یک داستان کوتاه در هاله‌ای از شعر فرو می‌رود؟ چه هنگام داستان نام رمان به خود می‌گیرد؟ چگونه یک داستان تا حد انفجار‌آمیزی گرفتار اطناب می‌شود؟ به صراحت بگویم که طول داستان در ذات خود چیزی که داستان را دلنشین و جذاب کند ندارد. اگر یک داستان خوب و اثرگذار از آب در می‌آید پس همان اندازه که هست مناسب است. برای نویسنده مهم‌ترین و در عین حال ساده‌ترین وظیفه خلق بهترین اثری است که می‌تواند بیافریند. خواه داستان کوتاه باشد یا داستان بلند.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد