شیوه‌های مصاحبه در مطبوعات

معرفی کتاب

در کتاب «شیوه‌های مصاحبه در مطبوعات» شیوه‌های احساسی مصاحبه کردن که شما را قادر خواهد کرد به روش درست این کار را انجام دهید، شرح داده شده است. در این کتاب مراحل انجام مصاحبه، با نظم و ترتیب دنبال شده و مخاطبان را از بهترین روش‌های ضبط، تدارک پیش از گفت‌وگو و راه حل مشکلاتی که ممکن است در حین آن رخ دهد آگاه می‌سازد.

کتاب «شیوه‌های مصاحبه در مطبوعات» در نه فصل، تعریف جامعی از مصاحبه ارائه و به پرسش‌های رایج دربارۀ آن پاسخ می‌دهد. همچنین به روش‌ها و ابزار مصاحبه، نحوه انتخاب مصاحبه شونده و چگونگی پیاده‌سازی نوار و تنظیم مصاحبه پرداخته شده است.

برشی از کتاب: «مصاحبه عبارت است از پرسیدن هدفمندانه از یک شخص (یا اشخاص) برای کسب اطلاعات و افکار و ضبط مناسب پاسخ ها به منظور انتشار آن‌ها. آنچه یک شد، اساس همه مصاحبه‌ها است. از نظر بسیاری از مردم واژه «مصاحبه» تداعی کننده مفهوم منفی گیر افتادن در جایی و مجبور شدن به دادن پاسخ به پرسش‌های ویژه است. اگرچه در بعضی از انواع نوشتن ممکن است وارد آوردن فشار به مصاحبه‌شونده به منظور گرفتن اطلاعات مورد نیاز تا حدی رایج باشد اما اکثر مصاحبه‌ها که توسط نویسندگان انجام می‌شود، جریانی مودبانه دارد و در آن مصاحبه‌شونده فردی کارشناس و متخصص و هدف مصاحبه‌کننده یاد گرفتن است. مصاحبه ها از نظر طول، موضوع مصاحبه می‌توانند فرق زیادی داشته باشند و یا از طریق تلفن یا رودررو انجام شوند. ماهیت مصاحبه و شکلی که سرانجام روی کاغذ پیدا می‌کند، بیشتر با نوع کاری که انجام می‌دهید، معلوم خواهد شد.»

کتاب‌های مرتبط