فلسفه‌های قاره‌ای علم

معرفی کتاب

کتاب حاضر ترجمۀ اثری است که در ده فصل به دست گری کاتینگ گردآوری شده و مشتمل بر چندین مقاله از فیلسوفان بزرگی چون هگل، برگسون، هوسرل، هایدگر، فوکو و… است که هر یک به نوبۀ خود نمایندگان یکی از جریان‌های فلسفۀ قاره‌ای به شمار می‌روند.

مقالات این کتاب از آثار کلیدی فیلسوفان مورد نظر گرفته شده و توسط شارحان آنها به زبان انگلیسی ترجمه گردیده است. «فلسفه‌های قاره ای علم» اولین کتابی است که به زبان انگلیسی در آن به‌طور کامل به فلسفۀ علوم اجتماعی در سنت قاره‌ای پرداخته می‌شود.

برشی از متن: در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی سقوط نوکانت‌گرایی که بشدت فضای دانشگاه‌های آلمان و فرانسه را متاثر ساخته بود، باعث ایجاد شکافی در این فضاها گردید. شکافی که امروزه در یک طرف آن شاهد فلسفه تحلیلی و در طرف دیگر شاهد فلسفه قاره‌ای هستیم. تا پیش از این رویداد، حتی ژرف‌ترین تقسیم‌بندی‌های فلسفی نیز مانع شکل گیری مباحث مفید و موثر فلسفی نمی‌شد. اما این شکاف پدید آمده را به دو گروه تقسیم کرد که هیچ حرفی برای گفتن با یکدیگر نداشتند. ما هنوز دقیقا نمی‌دانیم این گسست چگونه ایجاد شد، اما همان‌طور که مایکل من نیز معتقد است می‌توان گفت که این پس از دو دیدگاه متفاوت نسبت به نقش منطق در تفکر فلسفه سرچشمه می‌گیرد.

کتاب‌های مرتبط