فیلترهای خبری

معرفی کتاب

این مجموعه نگاه واقع‌گرایانه‌ای به رسانه‌های غرب مخصوصا آمریکا دارد و طی آن چگونگی کارکرد رسانه‌های خبری آمریکا را در خدمت به نیازهای عظیم تبلیغاتی نظام حاکم توضیح می‌دهد.
نویسندگان در کتاب «فیلترهای خبری» با ارایه یک مدل ساده به فیلترهای خبری اشاره می‌کنند که عامل عمده‌ای برای صافی کردن اخبار به نفع طبقات حاکم است. کتاب حاضر هفت فصل دارد اما محتوای این کتاب به دو بخش تقسیم می‌شود که در بخش نخست آن، هرمن و چامسکی فیلترهای خبری را توضیح می‌دهند و در بخش دوم مصادیق آن به طور مستند و با توجه به آمار و ارقام ارایه شده‌اند.
در این کتاب، ادوارد اس هرمن و نوآم چامسکی پس از ارائۀ مدل «پروپاگاندا» به شکلی کاربردی، پوشش خبری وسایل ارتباط جمعی در ایالات متحده را با تکیه بر این مدل، تجزیه و تحلیل می‌کنند.

برشی از کتاب: «وسایل ارتباط جمعی، نظامی برای ارتباط و انتقال نمادها و پیام‌ها به عموم مردم بوده و ۳ کاربر دیگر اساسی این وسایل به ترتیب: سرگرم کردن، مطلع کردن عموم مردم و همگرا کردن فرد در یک نظام از پیش تعیین شده‌ای از ارزش‌ها، باورها و رمزگان رفتار اجتماعی و یا به عبارت بهتر وارد کردن شخص به درون یک سازمان اجتماعی مشخص است.»

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد