مدیر تازه‌کار

معرفی کتاب

تاکنون کتاب‌های بسیاری در زمینه مدیریت به رشته تحریر در آمده اما تعداد قلیلی از آنها برای مدیران جدید نگاشته شده است. بیشتر کتاب‌های مدیریتی آکنده از تئوری‌های مدیریت است، اما واقعیت و عمل تفاوت دارند.
در این کتاب مدیریتِ خود و هدایت کارکنان زیر دست،‌ و همچنین مهمترین موضوعاتی که یک مدیر تازه‌کار در حیطه عمل، با آن مواجه خواهد شد به صورت گام به گام و کاربردی آموزش داده شده است.
کتاب حاضر ۱۹ فصل دارد که هم برای مدیران تازه کار و هم برای مدیران کهنه کار آموزنده و جالب خواهد بود. مدیران الگوهای خوبی برای کارکنان زیر دست خود هستند و نظم و انضباط را به آنها آموزش می‌دهند، از طرفی کارکنان نیز باید دارای فرهنگ اداری باشند و نحوه تعامل با مدیر و همکاران خود را بدانند. کتاب «مدیر تازه‌کار» آموزنده است و مطالب مفیدی در اختیار خواننده می‌گذارد.

برشی از متن: مدیر و رهبر کسی است که بتواند آینده را به خوبی ببیند و نتیجه تصمیم‌های خود را از قبل مجسم سازد. مدیر خوب کسی است که بر اساس واقعیت تصمیم‌گیری کند. البته این بدین معنا نیست که عنصر نیروی انسانی نادیده گرفته شود، اما مدیر همیشه با واقعیات و حقایق سروکار دارد. بنابراین افراد به دلایل متعددی به مدیریت گمارده می‌شوند و اگر بر مبنای درستی انتخاب شوند، بهتر مورد پذیرش زیردستان جدید خود قرار می‌گیرند.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد