مسجدالاقصی

معرفی کتاب

مسجدالاقصی از لحاظ قدمت دومین مسجدی است که می‌گویند حضرت یعقوب بنا نموده، حضرت داوود تجدد بنا کرده و جناب سلیمان به اتمام رسانیده است. جایگاه و قداست مسجدالاقصی به آبادانی و تجدید بنای آن توسط پیامبران از یک سو و از سوی دیگر قبله گاه اول مسلمین و محل معراج پامبر اکرم (ص) است. تاریخ پر فراز و نشیب آن گویای اهمیت جغرافیایی و عظمت مکان مقدس آن است.

گروه حنیف پس از قریب به هیجده ماه پژوهش مجموعه کتاب‌های «سایه‌ها» را با موضوع کلی تبری (دشمن شناسی و دشمن ستیزی دراسلام) تألیف نموده است. این مجموعه در پنج مجلد آماده طبع گردیده است و سیر مطالعاتی بسیار مناسبی برای علاقمندان پژوهش در این عرصه است.

توصیه می‌شود این مجموعه به ترتیب از جلد اوّل تا پنجم مطالعه شود تا ارتباطات مفهومی بین مقالات بهتر ادراک گردد.

 

 

برشی از متن: در زمان حضرت موسی یهودیان در به دست آوردن قدرت و مال دنیا از هیچ جنایتی روی گردان نبودند. از کشتن و تبعید و خانه به دوش کردن یکدیگر گرفته تا تحریف کتاب الهی خود تورات و حتی کشتن پیامبران فراوانی که بعد از حضرت موسی برای هدایت آنان فرستاده شد. خصلت سفاکی و خشونت پیغمبرکشی به حدی در میان بنی اسرائیل رواج داشت که به صورت سنتی در میان یهود درآمد و دست هیچ امتی به اندازۀ یهود به خون پیامبران آلوده نشد.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد