منشور حقوق شهروندی

معرفی کتاب

این کتاب از حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود سخن می‌گوید. رئیس جمهور مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی، پشتیبانی از مردم و کرامت انسانی را به‌عهده دارد. کتاب «منشور حقوق شهروندی» توسط حسن روحانی تنظیم شده و آن را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

«حق حیات، سلامت و کیفت زندگی»، «حق کرامت و برابری انسانی»، «حق آزادی و امنیت شهروندی»، «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، «حق اداره شایسته و حسن تدبیر»، «حق آزادی اندیشه و بیان»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق دسترسی به فضای مجازی»، «حق حریم خصوصی» و… ازجمله بخش‌های این کتاب هستند.

 

برشی از متن: این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت»، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد