نقشه راه اقتصاد مقاومتی

معرفی کتاب

این کتاب بیانات مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی را برای علاقمندان گردآوری کرده است. کتاب «نقشه راه اقتصاد مقاومتی» برای مسئولین و کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران حوزه‎‌های اقتصادی مور استفاده قرار خواهد گرفت.
کتاب حاضر در 3 بخش و 10 فصل گردآوری شده است. «مفهوم، الزامات و ارکان اقتصاد مقاومتی»، «رکن اول اقتصاد مقاومتی: حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ملی»، «رکن دوم اقتصاد مقاومتی: اقتصاد بدون نفت»، «رکن سوم اقتصاد مقاومتی: مدیریت منابع ارزی»، «رکن چهارم اقتصاد مقاومتی: مردمی کردن اقتصاد»، «رکن پنجم اقتصاد مقاومتی: مدیریت و اصلاح الگوی مصرف»، «رکن ششم اقتصاد مقاومتی: صنایع دانش بنیان»، «رکن هفتم اقتصاد مقاومتی: مبارزه با فساد اقتصادی»، «رکن هشتم اقتصاد مقاومتی: خودکفایی»، «رکن نهم اقتصاد مقاومتی: مبارزه با قاچاق کالا»، «رکن دهم اقتصاد مقاومتی: جهاد اقتصادی» و «سیاست‌ها و رهنمودهای کلی» عناوین بخش‌های مختلف کتاب «نقشه راه اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری» را تشکیل می‌دهند.

مسئله اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد. مردمی کردن اقتصاد جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاست‌های اصل 44 که اعلام شد، می‌تواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهایی انجام گرفته و تلاش‌های بیشتری باید بشود. بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاه‌های دولتی کشور و دستگاه‌هایی که می‎‌توانند کمک کنند مثل قوۀ مقننه و قوۀ قضاییه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد