کردستان

معرفی کتاب

نویسندۀ کتاب «کردستان» قصد دارد به بررسی فعالیت‌های سیاسی در کردستان طی چهل سال اخیر بپردازد.
فعالیت سیاسی کردها همزمان با انقلاب اسلامی ایران آغاز شد. حوادث کردستان بر این پایه، یکی از بزرگترین مشکلات داخلی ما بود و بعضی اوقات آن‌چنان حساس که سرنوشت انقلاب اسلامی ایران به آن بستگی داشت.

 

برشی از کتاب: بیش تر رخ دادهای مشترک سیاسی میان ایران و همسایه های غربی طی چهار دهه اخیر، ارتباط ویژه‌ای با کردستان پیدا می کند. چرا که کشورهای اصلی این منطقه که این خطه جغرافیایی میان مرزهای آن ها تقسیم شده است، رفتارهای گوناگون و گاه متضادی نسبت به مردمان کرد اتخاذ کرده اند و همین امر سبب شده تا با برنامه های سودجویانه کشورهای غربی، کردستان همواره به جغرافیایی پر ماجرا تبدیل شود.

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد