کودتای نوژه

معرفی کتاب

کتاب حاضر، جلد سوم از مجموعۀ «با چشم باز» است که به بررسی کودتای نافرجام نقاب (نوژه) می‌پردازد. کوتای نوژه چندی پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی توسط چند تن از افسران ارتش شاهنشاهی ایران با حمایت آمریکا، برای برگرداندن قدرت به شاه صورت گرفت. البته این کودتا برنامه‌ریزی ضعیفی داشت و زود شکست خورد.
در این کتاب به زبانی ساده داستان کودتای نوژه بیان شده؛ همچنین در پایان، تصاویر عاملان این کودتا درج شده است.

برشی از متن: قرارشان ساعت هشت شب بود، چهل خلبان در این‌جا وعدۀ دیدار داشتند تا جلوی سینما بلوار، پایین پارک لاله، بلوار الیزابت سوار اتوبوسی شوند و راهی پایگاه هوایی نوژه. حدود ساعت هفت و نیم سر و کلۀ چند نفر در ضلع جنوبی پارک لاله و دور و بر سینما بلوار پیدا شد. قیافه‌ها آشنا می‎‌زد. همکارها یا هم‌دانشکده‌های قدیمی. بعضی زن و بچه‌شان را با خود آورده بودند که کسی شک نکند، بستنی خریده بودند و روزنامه می‌خواندند. نگاه‌هایی گریزان و کوتاه و حرف‌هایی ساختگی. در آن غروب آرام کسی جز خود آنها نمی‌دانست که پارک لاله قرار است ایستگاه اول کودتایی برانداز شود.

کتاب‌های مرتبط