کیسلوفسکی از زبان کیسلوفسکی

معرفی کتاب

کتاب «کیسلوفسکی از زبان کیسلوفسکی» به قلم این فیلمساز معروف لهستانی است. او در این کتاب شرح حال خود از زمان کودکی تا بزرگسالی را با زبانی شرح می‌کند که به زندگی آدم معنا می‌بخشد. این کارگردان مسیری که برای فیلمساز شدن در طی سال‌ها طی کرده در این کتاب توصیف کرده و از خلق فیلم‌های خود سخن می‌گوید.
کتاب حاضر شش فصل دارد. «پیشینه»، «نقش یگانۀ مستندها»، «فیلم‌های بلند»، «واژۀ موفقیت را دوست ندارم»، «سه رنگ» و «فیلم‌شناسی» عناوین فصل‌های این کتاب هستند.

در انبار موجود نمی باشد

برشی از متن: به راستی چه کسی می‌تواند از زندگی، تفکر و سینمای کیسلوفسکی بگوید؟ بی‌گمان خود او: همۀ فیلم‌های من، از اولین تا این اخری‌ها، دربارۀ افرادی است که تحمل خود ندارند و دقیقا نمی‌دانند چگونه زندگی کنند. واقعا درست و غلط را نمی‌شناسند و ناامیدانه در جست‌وجو هستند؛ در جست‌وجوی پاسخ‌هایی برای پرسش‌هایی اساسی از این دست: این همه برای چیست؟ چرا باید صبح از خواب برخاست؟…. در این کتاب صدای کیسلوفسکی را می‌شنویم. او از کودکی از اتفاق‌ها از قضاوت و از کوچکترین چیزهایی می‌گوید که به زندگی آدم معنا می‌بخشد.

کتاب‌های مرتبط