گزارش‌نویسی در مطبوعات

معرفی کتاب

نویسنده در کتاب حاضر ضمن معرفی کامل گزارش و پیشینه گزارش‌نویسی در ایران، چگونگی تهیه یک گزارش جامع و مانع و نقش و اهمیت و جایگاه گزارشگر را تبیین می‌کند. همچنین در هشت فصل به تعریف گزارش خبری، گزارش روز، گزارش از شخص، گزارش از محل و گزارش سفر می‌پردازد.

وی با استناد بر نمونه گزارش‌های خبری مهم منتشر شده در خبرگزاری‌های مهم دنیا به مقایسه اجزای گزارش، عناوین و تیتر اخبار پرداخته و شیوه‌های صحیح گزارش نویسی را آموزش می‌دهد. همچنین در پایان کتاب نیز کتاب‌شناسی گزارش‌نویسی آمده است که به دانشجویان کمک می‌کند تا از تمام منابع موجود در ایران، در زمینۀ گزارش‌نویسی اعم از کتاب، جزوه و مقاله مطلع شوند.

 

 

برشی از کتاب: «گوستاو فلوبر» از نویسندگان طراز اول فرانسوی و خالق رمان مادام بواری، می‌گوید: «هنر دیدن با صبری طولانی به دست می‌آید. در هر چیز همیشه جزئی کشف نشده و نادیده وجود دارد. ما چشمان خودمان را عادت داده‌ایم تا تنها چیزهایی را ببینیم که دیگران پیش از ما دیده‌اند.» همانطور که یک خبرنگار، هنگام مصاحبه نباید مجذوب سخنان طرف مقابل شود تا احیانا نسبت به آنچه مصاحبه شونده می‌‌گوید، غافل بماند، یک گزارشگر نیز برای یافتن سوژه، همواره باید نگاه غیرعادی به رویدادها، وقایع و اتفاقات روزمرۀ زندگی داشته باشد و این امر ممکن نیست مگر با صبر طولانی و تمرین مداوم. نخستین درس برای یافتن سوژه هنر خوب دیدن است و اینکه اجازه ندهیم چشممان به محیط اطرافمان عادت کند. به قول «تولستوی» نویسندۀ بزرگ روس «اگر چشم ما به اشیای محیط اطراف خود عادت کرد، دیگر آنها را نخواهد دید.»

کتاب‌های مرتبط

اخبار مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد