زن بودن ممنوع!

معرفی کتاب

فمینیسم سرآمد جنش زنان است که در دو قرن گذشته تغییرات فرهنگی بسیار زیادی را در جوامع، باعث شده است. این کتاب به پیامدهای بروز فمینیسم در جوامع می‌پردازد.

در سومین جلد از مجموعه «سایه‌ها» به بررسی چیستی و اهداف فمنیسم، چگونگی شکل‌گیری، علل و پیامدها، دوره‌ها و حوادث تاریخی و سیاسی فمنیسم پرداخته شده است.

 

برشی از متن: فاصله سالهای ۱۷۵۰-۱۸۲۵ با انقلاب صنعتی و گسترش روابط سرمایه‌داری به تدریج تغییرات عظیمی در جنبش‌های زنان ایجاد گردید. با استفاده از نیروی بخار، نظام تولید کارخانه‌ای سر‌کار آمد و سیستم تولید خانگی جای خود را به تولیدات کارخانه‌ای سپرد. اولین صنایعی که پا به عرصه تولید گذاشتند، صنایع نساجی (ریسندگی و بافندگی) در جهت تولید پوشاک بودند. در شرایطی که تولید کالاهای روزمره و مصرفی از قلمرو خانه و خانواده خارج و به عهده کارخانجات گذشته شد، کارگران رکن اول هر کارخانه شدند و از این رو کار در خارج از خانه به فعالیتی برای دستمزد تبدیل گردید. پیش از این، زنان در تولید کالاها و در حیات جامعه، به طریق سنتی نقش داشتند. اما با فاصله‌ای که میان خانواده و جهان تولید به وجود آمد، موجب شد زنان صرفا خانه‌دار و مردان نان‌آور به حساب آیند. در برخی طبقات اجتماعی که مرفه‌تر بودند و معیشت خانواده دچار مشکل نبود، زن در خانه می‌ماند تا به زیبایی و خوش لباسی خود برسد و در طبقه کارگر و فقیر، زن هم مانند مرد در بیرون از خانه مشغول به کار می‌شد تا مخارج زندگی تامین گردد. کم کم نوعی بحران معنویت درمیان زنان به‌وجود آمد.

کتاب‌های مرتبط